Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Årsmöte

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2019-06-25 14:28

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2019

Löderup Strandbads Restaurang

kl. 09.00

Dagordning:

1.

Val av ordförande att leda mötet.

2.

Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Föredragning av röstlängden.

4.

Frågan om årsmötet är behörigt utlyst.

5.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.

6.

Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust.

7.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

8.

Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997.

9.

Val av revisorer jämte en suppleant.

10.

Val av valberedning.

11.

Fastställande av årsavgift.

12.

Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelsen och valberedning.

13.

Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor:

Inga motioner inkomna.

14.

Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post33

GDPR

StyrelsenSkapad av Anders L 2018-06-29 10:28

Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Löderups strandbads villaägareförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adresser, e-postadresser och telefonnummer. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till möten och på andra sätt kommunicera med föreningens medlemmar.

Löderups strandbads villaägareförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Vår personuppgiftshantering baseras på det avtal som finns med medlemmarna, där medlemskapet kan ses som ett avtal.

Löderups strandbads villaägareförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för den kommunikation som är nödvändig med föreningens medlemmar. Den information som föreningen behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för villaägareföreningen vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt e-postadress.  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post32

Protokoll

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2017-08-21 17:37
Årsmötets protokoll finns endast anslagna på våra anslagstavlor.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post31

Film

AktiviteterSkapad av Anders L 2016-07-19 23:38Här kan du gå in och se filmen som visades på årsmötet den 14 juli 2012.http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=62&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dL%D6DERUP  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post30

Byavandring

AktiviteterSkapad av Anders L 2016-07-12 18:53

BYAVANDRING

Tisdagen

19 juli kl 18

vid Solglimt

Delar av östra & norra Löderups Strandbad

Inställs ev. vid regn.

Villaägareföreningen

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post29

Kallelse till Årsmöte

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2016-07-12 18:52

Vi kallar till årsmöte lördagen den 16 juli 2016

Löderup Strandbads Restaurang kl. 09.00


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post28

Barnfest

AktiviteterSkapad av Anders L 2016-07-02 14:06


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post26

Info - Vad Händer

AktiviteterSkapad av Anders L 2016-06-26 23:16

INFO – VAD HÄNDER

LOPPIS

Lördagen den 9 juli på torget
kl 10-13

Inställs vid regn och flyttas till lördagen den 23 juli

BYAVANDRING

Tisdagen den 5 juli kl 18 vid Solglimt.

Delar av norra & östra Löderup Strandbad

Inställs eventuellt vid regn återkommer med mer info.

ÅRSMÖTE

Lördagen den 16 juli på restaurang Löderups Strandbad

Kl 09.00 - Villaägareföreningen

Fika

Kl 10.00 - Samfälligheten

HOPPBORG

Lördagen den 16 juli kl 14.00 vid midsommarstången

Vi återkommer med mer info!  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post25
Nästa »