Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Årsmöte

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2019-06-25 14:28

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2019

Löderup Strandbads Restaurang

kl. 09.00

Dagordning:

1.

Val av ordförande att leda mötet.

2.

Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Föredragning av röstlängden.

4.

Frågan om årsmötet är behörigt utlyst.

5.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.

6.

Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust.

7.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

8.

Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997.

9.

Val av revisorer jämte en suppleant.

10.

Val av valberedning.

11.

Fastställande av årsavgift.

12.

Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelsen och valberedning.

13.

Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor:

Inga motioner inkomna.

14.

Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post33

Protokoll

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2017-08-21 17:37
Årsmötets protokoll finns endast anslagna på våra anslagstavlor.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post31

Kallelse till Årsmöte

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2016-07-12 18:52

Vi kallar till årsmöte lördagen den 16 juli 2016

Löderup Strandbads Restaurang kl. 09.00


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post28

Kallelse till årsmötet 2013

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-02 18:32

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2013 på Löderup Strandbads Hotell ca kl.10.00, direkt efter Löderup Strandbads Samfällighetsförenings årsmöte.

Dagordning:

1. Val av ordförande att leda mötet

2. Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet

3. Föredragning av röstlängden

4. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

6. Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

8. Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997

9. Val av revisorer jämte en suppleant

10. Val av valberedning

11. Fastställande av årsavgift

12. Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelse och valberedning

13. Erosionen

14. Hemsidan och information via e-mail

15. Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor

16. Övriga frågor

Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post16

Årsmötesprotokoll

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2012-07-16 15:23

Löderup Strandbads Villaägareförenings alla årsmötesprotokoll kommer att läggas upp så att ni kan ladda ner dem från denna länk.

http://protokoll.villaagareforeningen.se/#home

Har ni frågor angående dessa så kontakta Anders Lindhqvist på kassor@villaagareforeningen.se

P
s.
Årsmötesprotokoll finns endast på våra anslagstavlor. / 2017-08-21  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post8

Filmen från årsmötet

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2012-07-16 13:11

Här kan du gå in och se filmen som visades på årsmötet den 14 juli 2012. http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=62&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dL%D6DERUP

På utställningen Fritiden i Ystad 1936 gjordes mycket reklam för den aktiva semestern, med cykelresor, sportstugor och camping. Den semestrande svensken förväntades ta sig ut i naturen, och dessutom kombinera tältlivet med gymnastik och fysiska aktiviteter. Löderupscamparna är goda exempel på detta, och kanske är många av dagens husvagnscampare arvtagare till denna idétradition?

Tack Sven Ingmar Andersson och Anders Lindhqvist!

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post4

Stadgarna från 1997

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2012-07-16 12:47
Här kan du ladda ner våra gällande stadgar från årsmötet 1997.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post3