Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

GDPR

StyrelsenSkapad av Anders L 2018-06-29 10:28

Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Löderups strandbads villaägareförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adresser, e-postadresser och telefonnummer. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till möten och på andra sätt kommunicera med föreningens medlemmar.

Löderups strandbads villaägareförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Vår personuppgiftshantering baseras på det avtal som finns med medlemmarna, där medlemskapet kan ses som ett avtal.

Löderups strandbads villaägareförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för den kommunikation som är nödvändig med föreningens medlemmar. Den information som föreningen behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för villaägareföreningen vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt e-postadress.  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post32

Verksamhetsåret 2015-2016

StyrelsenSkapad av Anders L 2015-02-08 11:39

Styrelsen

Ordf. Mikael Hertsman-Ericson – ordforande@villaagareforeningen.se

Kassör Anders Lindhqvist – kassor@villaagareforeningen.se

Sek. Ulf Lindström

Ledm Ingela Truedsson

Hemsidan Åsa Hasselqvist Langefors

Suppl. Johanna Wierup

Suppl. Anders Fagerström

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post22

Vad har hänt under året?

StyrelsenSkapad av Charlotte Sörensen 2012-07-16 12:38

Styrelsen har haft ett aktivt år och arbetat med frågor så som:

cykelväg från Hammar till Skillinge

badsäkerheten på våra stränder som påverkas av den nya katamaranen

skapa ny utsiktsplats med picknickbord som ersättning för det gamla fortet

arrangerat midsommar dans med lekar och godispåsar

arrangera loppis för föreningens medlemmar på Torget

Har du tid och lust att ställa upp och bidra på något sätt så hör av dig till oss i styrelsen.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post2