Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Öppet Stadsnät

Löderup StrandbadSkapad av Anders L 2014-10-07 18:15

Vi som beställt fiber från Ystad Öppet Stadsnät fick brev i veckan om att den 31.10 2014 var sista anmälningsdag för nya anmälningar. Ju fler anmälningar desto större möjlighet för Ystad Öppet Stadsnät att få EU-bidrag till fiberutbyggnaden i just Löderups strandbad. Om man går in på

http://osy.se/villa/area.php?area=L%F6derups+Strandbad

ser man att i nuläget är 35 beställningar gjorde vilket motsvarar ca 12 % av hushållen. På samma hemsida kan man även göra sin anmälan.

Sprid gärna denna information till alla medlemmar i Villaägarföreningen!

Ulf Paulsson
Havsvägen 20-22  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post21