Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Statens Geotekniska Institut

Löderup StrandbadSkapad av Charlotte Sörensen 2012-07-21 23:29
SGI har på regeringens uppdrag ansvar för samordning av stranderosionsfrågor i Sverige. Uppgiften är att verka för minskade risker för erosion. SGI har en hemsida där du kan följa med i hur staten arbetar med erosions frågorna i Sverige. http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____595.aspx?epslanguage=SV

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post9