Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Intresseanmälan

ErosionsgruppenSkapad av Charlotte Sörensen 2013-08-07 17:23
Styrelsen arbetar med att skapa en arbetsgrupp för erosionsfrågan. Villaägareföreningen kommer i första hand att koncentrera sig på att ta till vara de frågor där Samfällighetsföreningen inte kan agera. Gruppen kommer att bestå av 5-7 personer där Mikael Hertzman Ericson är styrelsens representant i gruppen. Gruppen väljer själv en sammankallande medlem och alla beslut tas i samarbete med styrelsen. Ni som är intresserade av att engagera er i erosionsfrågan är välkomna att anmäla ert intresse till erosion@villaagareforeningen.se . Har ni frågor går det även bra att ringa ordförande Charlotte Sörensen på 0768-653580. Vi kommer att lägga upp information om vad som händer i gruppen fortlöpande under året.


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post20

Tur med vädret

AktiviteterSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-17 10:26
Deltagandet ökar för varje gång och i år fyllde vi hela parkeringen framför Solglimt. Tack till vår kassör som förberedde allt inför loppisen!


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post19

Tack för arbetsinsatsen till Midsommar

AktiviteterSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-17 10:20
Stort tack till vår midsommar general för väl genomfört arbete och till minigolfen som bidrog med blommor och glass! Utan er hade det inte blivit någon midsommarstång att dansa runt. Vi hoppas att fler ställer upp och plockar blommor till nästa år.


  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post18

Loppis 2013

AktiviteterSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-05 23:48
Lördagen 13/7 kl. 10-13 på torget vid Solglimt.

Ta med ett bord och alla fina prylar du har i överskott.

Vi sätter upp borden kl. 09.30. Vi hjälps åt att städa upp efter loppisen och

räknar att vara klara före kl. 14.00.

Det kostar inget för medlemmar att delta i Villaföreningens loppis.

Har du några frågor så ta kontakt med Charlotte, 0768-653580, Östanv. 33 eller ordforande@villaagareforeningen.se

Välkommen!

Styrelsen i Villaägareföreningen


PS. Är du inte medlem i Villaägareföreningen finns det fortfarande en chans att betala in medlemsavgiften på 150 kr per hushåll. Hör gärna av er om ni inte fått inbetalningskort till kassör Anders Lindhqvist, 0411- 526385.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post17

Kallelse till årsmötet 2013

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-02 18:32

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2013 på Löderup Strandbads Hotell ca kl.10.00, direkt efter Löderup Strandbads Samfällighetsförenings årsmöte.

Dagordning:

1. Val av ordförande att leda mötet

2. Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet

3. Föredragning av röstlängden

4. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

6. Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

8. Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997

9. Val av revisorer jämte en suppleant

10. Val av valberedning

11. Fastställande av årsavgift

12. Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelse och valberedning

13. Erosionen

14. Hemsidan och information via e-mail

15. Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor

16. Övriga frågor

Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post16

Midsommar 2013

AktiviteterSkapad av Charlotte Sörensen 2013-06-16 10:45
Det traditionella midsommarfirande i Löderup Strandbad inleds med blomsterplockning kl.10.00. Vi möts på Torget vid busshållsplatsen för att gemensamt köra/ cykla/ gå och plocka blommor. Vi hoppas att både stora och små vill hjälpa till så att vi får en riktigt fin midsommarstång. Efter blomsterplockningen binder vi stången gemensamt. Midsommardansen börjar kl.14.00 och avslutas med gemensamma lekar och utdelning av godispåsar till barnen.

Välkomna!

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post15

Öppet stadsnät

Löderup StrandbadSkapad av Charlotte Sörensen 2013-03-10 17:05
Det finns för tillfället 6 hushåll som anmält sig till Öppet Stadsnät via www.ösy.se och nu undrar dessa stugägare om det finns fler intresserade? Det krävs minst 10 hushåll för att man ska börja gräva och installera i Löderup Strandbad. Är ni fler som anmäler er finns det chans att Ystad Energi kan börja gräva redan i vår.

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post14

Latrinhämtning

Löderup StrandbadSkapad av Charlotte Sörensen 2013-01-24 17:02

Ystad kommun har sagt upp alla avtal om latrinhämtning i Löderup Strandbad. En av stugägarna, Lasse Rasmusson, har engagerat sig och fått utverkat dispens av Ystads kommun. Lasse har varit i kontakt med BajaMaja AB ( fd Sellbergs i Tomelilla ) som kan tänka sig att ingå ett nytt avtal med de enskilda stugägarna. För att få en rimlig kostnadsnivå vid hämtning vore det önskvärt att intresserade fastighets ägare kontaktar Karsten Michelsen ,BajaMaja AB snarast. 0417-28775 eller via Epost: konotor@bajamaja.se

Mvh
Lasse Rasmusson

  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post13
Nästa »